Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

16:24
2041 4e5c 500
Reposted bymoonlitskypulchritudo
16:15
3062 0756 500
Reposted frombows-n-flowers bows-n-flowers viaxmoshix xmoshix
16:15
2899 47c3 500
Zacheta, Polish National Gallery Of Art
Reposted fromRacuch Racuch viaxmoshix xmoshix
16:14
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxmoshix xmoshix
16:01
9104 15c3 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaxmoshix xmoshix
16:01
8805 aedf 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaxmoshix xmoshix
16:01

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną.

— Joseph Joubert
Reposted fromcarre carre viaxmoshix xmoshix
16:00
8363 64ed
Reposted fromkosmata kosmata viaxmoshix xmoshix
16:00
Opowiem wam, czego dowiedziałem się od Geralda Hüthera, znajomego badacza mózgu. Otóż długo sądzono, że to geny decydują o tym, czy rodzimy się głupi, czy inteligentni. Jednak niedawno dokonano odkrycia - strefa mózgu odpowiedzialna za poruszanie kciukiem jest u nastolatków o wiele bardziej rozwinięta niż u starszego pokolenia. To efekt SMS-ów i PlayStation. Okazało się, że mózg nie jest zaprogramowany, lecz się rozwija, trochę jak mięsień. Wymyślono zatem trening dla mózgu - pięć języków obcych w przedszkolu, sudoku na śniadanie. Rezultaty były spektakularne: zero. Twórcy programu nie mogli zrozumieć, dlaczego działa to w SMS-ach, a nie działa w matematyce. I tak odkryliśmy najważniejszą rzecz: nasz mózg rozwija się, gdy używamy go z entuzjazmem. To wszystko zmienia! Nie ma ani głupich, ani inteligentnych. Są ludzie z entuzjazmem lub bez. Entuzjazm tworzy w mózgu neuroprzekaźniki. Jest nawozem dla głowy. Słuchajcie: małe dziecko entuzjazmuje się 25-50 razy dziennie! A wiecie, z jaką częstotliwością dorośli odczuwają podobny entuzjazm?

(Dzieci przecząco kręcą głowami).

- Dwa, trzy razy w roku!

(Rodzice wzdychają zrezygnowani).
— André Stern w: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19824697,dzieci-wolnego-chowu-rozmowa-z-andre-sternem.html?disableRedirects=true
Reposted fromzielono zielono viaxmoshix xmoshix
15:59
2011 eea3 500
Reposted bymoonlitskypulchritudo
15:55
3065 a014 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaxmoshix xmoshix
15:55
3168 2fea
Reposted fromnyaako nyaako viaxmoshix xmoshix
15:54
3151 4a1e
Reposted fromnyaako nyaako viaxmoshix xmoshix
15:53
3526 33dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmoshix xmoshix
15:53
2001 4adb 500
15:48
15:48
1987 4fbc 500
Reposted byundoneepulchritudo
15:47
2580 1de1 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaxmoshix xmoshix
15:46
grafika gif and jeune et belle
Reposted fromweightless weightless viaxvou xvou
15:45
6776 7fed 500
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl